Cài đặt Sentastico Package Installer – Tự động cài đặt ứng dụng cho Sentora với 1 click

Tự động cài đặt ứng dụng cho sentora Nếu chưa cài sentora thì xem thêm cách cài đặt sentora tại đây Cpanel có Softaculous Apps Installer thì Sentora có module Sentastico Package Installer, tự động cài đặt ứng dụng cho sentora chỉ với vài cú click chuột. Sentastico hỗ trợ cài đặt …

Đọc tiếp