Cách tạo VPS Windows Vultr, chia sẽ link tải file ISO Windows 2012, 7, 10

Cách tạo VPS Windows Vultr, chia sẽ link tải file ISO Windows

Link Upload ISO Vultr Update

Windows Server 2016:
https://drive.minhhungtsbd.workers.dev/0:/Win2k16.iso

Win7 Pro SP1 x32:
https://drive.minhhungtsbd.workers.dev/0:/Win7_Pro_SP1_x32.iso

Win7 Pro SP1 x64:
https://drive.minhhungtsbd.workers.dev/0:/Win7_Pro_SP1_x64.iso

Win10 Ent x32:
https://drive.minhhungtsbd.workers.dev/0:/Win10_Ent_x32.iso

Win10 Ent x64:
https://drive.minhhungtsbd.workers.dev/0:/Win10_Ent_x64.iso

Windows Server 2008 R2:
https://drive.minhhungtsbd.workers.dev/0:/Windows_Server_2008_R2_Full.iso

Windows Server 2012 R2:
https://drive.minhhungtsbd.workers.dev/0:/Windows_Server_2012_R2.iso

Video hướng dẫn Cách tạo VPS Windows Vultr

Xem lại Cách đăng ký VPS miễn phí VULTR, nhận 100$ Credit trải nghiệm trong 30 ngày

Viết một bình luận