Cách tạo VPS Windows Vultr, chia sẽ link tải file ISO Windows 2012, 7, 10

Cách tạo VPS Windows Vultr, chia sẽ link tải file ISO Windows

Link Upload ISO Vultr Update

Windows Server 2016:
https://cloudmini.net/Win2k16

Win7 Pro SP1 x32:
https://cloudmini.net/Win7_Pro_SP1_x32

Win7 Pro SP1 x64:
https://cloudmini.net/Win7_Pro_SP1_x64

Win10 Ent x32:
https://cloudmini.net/Win10_Ent_x32

Win10 Ent x64:
https://cloudmini.net/Win10_Ent_x64

Windows Server 2008 R2:
https://cloudmini.net/Windows_Server_2008_R2_Full

Windows Server 2012 R2:
https://cloudmini.net/Windows_Server_2012_R2

Video hướng dẫn Cách tạo VPS Windows Vultr

Xem lại Cách đăng ký VPS miễn phí VULTR, nhận 100$ Credit trải nghiệm trong 30 ngày

Viết một bình luận