Cài đặt Windows 11 trên VPS Miễn phí, tải và trải nghiệm Windows 11

Cài đặt Windows 11 trên VPS Miễn phí

Windows 11 hiện đã được phát hành bản thử nghiệm thông qua kênh Insider. Bản Windows 11 Insider Preview đã có thể tải về, bạn có thể cập nhật thẳng từ Windows 10 lên. Lưu ý: Windows 11 Insider Preview mới chỉ là bản thử nghiệm, còn thiếu ổn định và có thể phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng.

Cài đặt Windows 11 trên VPS Miễn phí, tải và trải nghiệm Windows 11

Link tải file ISO Win 11 tại đây: https://bit.ly/3hjQZ3A

Xem video hướng dẫn chi tiết:

Viết một bình luận