Gỡ lỗi the disk is write protected trên USB, Chống format, xóa, sửa dữ liệu

Gỡ lỗi the disk is write protected trên USB

Bạn đã bao giờ gặp trường hợp không thể chép dữ liệu vào usb, không thể đổi tên usb, không thể xóa sửa file trên usb chưa ? hoặc là khi format usb thì hệ thống sẽ báo là “the disk is write protected” ! OK xin chúc mừng bạn usb của bạn rất có thể đã bị chuyển sang trạng thái readonly (chỉ đọc).

Gỡ lỗi the disk is write protected trên USB
khi format hệ thống sẽ báo

Đừng lo lắng, tui sẽ chia sẽ cho ae cách để khóa usb về readonly cũng như cách mở khóa nó !

1. Chạy command prompt

đầu tiên ae mở command prompt (cmd) và chạy với quyền administrator.

Gõ lệnh diskpart

Tiếp theo gõ lệnh list disk để xem tất cả các ổ dĩa đang có trên máy tính, ae chú ý xem dung lượng để biết ổ USB là ổ nào nhé. Như hình bên dưới thì máy tính mình đang cắm usb 64Gb và có số thứ tự là 3

Gõ lệnh select disk <số thứ tự ổ đĩa> để chọn ổ đĩa cần khóa hoặc mở khóa

Gõ lệnh attributes disk  để xem trạng thái ổ đĩa, hiện tại thì USB của mình đang ở trạng thái read only. không thể format.

2. Mở Khóa Read only USB

Gõ lệnh attributes disk clear readonly để xóa trạng thái read only, đưa usb về hoạt động bình thường có thể format, chép dữ liệu.

đây là trạng thái sau khi đã mở khóa

3. Đưa USB về Read only

Gõ lệnh attributes disk set readonly để khóa usb về trang thái read only, nếu khóa thành công thì hệ thống sẽ báo sucsessfully, và kể từ thời điểm này usb của bạn sẽ không thể format cũng như xóa và thêm dữ liệu.

Trường hợp nếu usb của các bạn bị read only nhưng không thể fix bằng hướng dẫn này thì rất có khả năng usb của bạn đã bị lỗi phần cứng, và lúc này thì bạn cần săn một con usb mới thôi !

Viết một bình luận