Cài đặt Sentastico Package Installer – Tự động cài đặt ứng dụng cho Sentora với 1 click

Tự động cài đặt ứng dụng cho sentora

Nếu chưa cài sentora thì xem thêm cách cài đặt sentora tại đây

Cpanel có Softaculous Apps Installer thì Sentora có module Sentastico Package Installer, tự động cài đặt ứng dụng cho sentora chỉ với vài cú click chuột.

Sentastico hỗ trợ cài đặt rất nhiều ứng dụng, trong đó có một số cái tên phổ biến như: WordPress, Joomla, Drupal, phpBB, PrestaShop, Magento… Chi tiết toàn bộ ứng dụng các bạn có thể tham khảo tại đây.

Cài đặt Sentastico Package Installer

– Thêm repo sentora.hocvps.com:

zppy repo add sentora.hocvps.com
zppy update

– Cài đặt module Sentastico

zppy install sentastico

– Sau đó bạn vào Server Admin > Module Admin để kích hoạt Sentastico

Kich hoat Sentastico, cài đặt ứng dụng cho Sentora với 1 click

– Bây giờ ở trong trang Home, bạn sẽ thấy thêm biểu tượng của Sentastico trong phần Advanced. Click vào đó để bắt đầu lựa chọn ứng dụng và cài đặt

cài đặt ứng dụng cho Sentora với 1 click

Chúc các bạn thành công.

Viết một bình luận