Các câu lệnh Linux cơ bản, Linux cho người mới bắt đầu [P1]

Các câu lệnh Linux cơ bản , Linux cho người mới bắt đầu

Hi ae, đây là bài viết trong chuỗi seri chia sẽ về vps linux cho người mới bắt đầu để ae dễ tiếp cận và sử dụng được vps linux. Để dùng được thì đầu tiên ae cần tìm hiểu các câu lệnh cơ bản trên môi trường linux trước thông qua bài viết này ! ok giờ bắt đầu thôi.

Các câu lệnh Linux cơ bản, Linux cho người mới bắt đầu

Hệ điều hành Linux là gì ?

Đây là một hệ đều hành được phát triển từ những năm 90, cụ thể là 1991. Linux phát triển dựa trên hệ đều hành Unix và hoàn toàn miễn phí.

Các phiên bản của hệ điều hành Linux

Các lệnh cơ bản

Về lệnh thì có rất nhiều, tuy nhiên sau quá trình mình tìm tòi và sử dụng thì minh thấy có các lệnh phổ biến thường dùng nên mình sẽ tổng hợp lại. Nếu ae muốn tìm hiều nhiều hơn thì có thể vào trang này https://www.linux.org/ để nghiên cứu sâu hơn.

Thao tác với File và thư mục

Các câu lệnh Linux cơ bản, thao tác với file và thư mục

– Xem vị trí đang đứng: pwd

– Xem danh sách các tập tin và thư mục nơi đang đứng: ls

– Tạo thư mục: mkdir <tên thư mục cần tạo>

– Xóa thư mục: rmdir <tên thư mục cần xóa> lệnh này chỉ xóa được các thư mục rỗng

để xóa các thư mục có chứa dữ liệ ta dùng lệnh  rm -r <tên thư mục cần xóa>

– Tạo file: touch <tên file cần tạo>

– Xóa file rm <tên file cần xóa>

– Soạn thảo, chỉnh sửa file văn bản: nano <tên file> hoặc truy <tên file>

Thao tác copy, di chuyển

– Lệnh copy file hoặc thư mục: cp <tên file hoặc thư mục cần copy> <đường dẫn nơi copy đến>

– Lệnh di chuyển file, thư mục: mv <tên file hoặc thư mục cần move> <đường dẫn, move đến vị trí nào ?>

– Di chyển đến nơi làm việc bất kì: cd <đường dẫn nơi đến>

Xem hướng dẫn lệnh

Mỗi trường linux có khá nhiều lệnh nên nhiều khi ta thấy lệnh nào đó nhưng không biết ý nghĩa cũng như tác dụng của nó là gì thì mình có thể xem hướng dẫn từ hệ thống bằng cách sau:

– Để xem hướng dẫn lệnh: man <lệnh cần xem> Hoặc <lệnh cần xem> --help

Các thao tác khác

– Xóa màn hình làm việc: clear

– Xem dung lượng df -h

– Đổi mật khẩu user: sudo passwd <user>

– Update hệ thống ubuntu sudo apt update

– Update hệ thống centos sudo yum update

– Khởi động lại hệ thống: reboot

Video hướng dẫn chi tiết

 

 

Viết một bình luận