Cách tạo file image Windows Gz sử dụng cho vps Linode, Digital ocean

Cách tạo file image Windows Gz

Ok linode và digital ocean là những nhà cung cấp vps khá nổi tiếng và có nhiều chương trình cho người mới để trải nghiệm. Tuy nhiên phần cài đặt vps mặc định là không có windows, tuy nhiên mình cũng có thể cài đặt được thông qua các tạo file windows.gz và upload lên. Bài viết này datnguyentv sẽ chia sẽ đến các bạn cách đơn giản nhất để tạo được 1 file image windows.gz để sử dụng.

Cách tạo file image Windows Gz sử dụng cho vps Linode, Digital ocean

– Update hệ thống

apt-get update -y

– Cài đặt qemu

apt-get install qemu -y && apt install qemu-utils -y

– Tạo ổ đĩa ảo với dung lượng 15G

qemu-img create -f raw windows.img 15G

– Tải virtio drivers

wget -O virtio-win.iso 'https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/archive-virtio/virtio-win-0.1.185-2/virtio-win-0.1.185.iso'

Bạn cũng có thể chọn phiên bản driver khác tại link này: https://bit.ly/3Jzv2ZM

– Tải file ISO win cần cài đặt:

wget -O windows.iso 'https://software-download.microsoft.com/download/pr/Windows_Server_2016_Datacenter_EVAL_en-us_14393_refresh.ISO'

Lấy link file ISO Windows server gốc của Microsoft tại đây: https://bit.ly/3sQALU9

– Bắt đầu khỏi động và cài win

apt install qemu-system-x86-xen -y


qemu-system-x86_64 \
-m 3G \

-cpu host \

-enable-kvm \

-boot order=d \

-drive file=windows.iso,media=cdrom \

-drive file=windows.img,format=raw,if=virtio \

-drive file=virtio-win.iso,media=cdrom \

-device usb-ehci,id=usb,bus=pci.0,addr=0x4 \

-device usb-tablet \

-vnc :0 \

Tải VNC vnc Viewer về máy cài đặt và khởi động VNC lên. Thực hiện kết đối đến vps qua vnc, và bắt đầu cài đặt windows.

– Đóng gói lại thành file gz

dd if=windows.img bs=1M status=progress | gzip -c > WindowsCustom.gz

– Cài đặt thêm Apache để có thể truy cập vào ip vps bằng trình duyệt để tải file windows.gz về

apt install apache2 -y

– Copy file windows.gz vào thư mục www/html (phải bỏ vào đây mới truy cập tải đc)

cp WindowsCustom.gz /var/www/html

Share File Windows Install VPS Linode, Digital Ocean by Đạt Nguyễn

Tạo bản windows cài vps theo yêu cầu

Tạo bản windows cài vps theo yêu cầu

Video hướng dẫn chi tiết:

9 bình luận về “Cách tạo file image Windows Gz sử dụng cho vps Linode, Digital ocean”

 1. mình làm đến bước bắt đầu khởi động sau mấy câu lệnh này qemu-system-x86_64 \
  -m 3G \
  -cpu host \
  -enable-kvm \
  -boot order=d \
  -drive file=windows.iso,media=cdrom \
  -drive file=windows.img,format=raw,if=virtio \
  -drive file=virtio-win.iso,media=cdrom \
  -device usb-ehci,id=usb,bus=pci.0,addr=0x4 \
  -device usb-tablet \
  -vnc :0 \
  thì nó xuất hiện lỗi qemu-system-x86_64: cannot set up quest memory’pc.ram’: cannat allocate memory

  Trả lời

Viết một bình luận