Share File Windows Install VPS Linode, Digital Ocean by Đạt Nguyễn

Share File Windows Install VPS Linode Digital Ocean

Mình sẽ bổ sung và update các bản windows.gz cài đặt cho vps linode và digital ocean tại bài viết này, các b có thể lưu địa chỉ bài viết này lại phòng khi cần đến thì có.

Share File Windows Install VPS Linode Digital Ocean

Lệnh cài đặt VPS cho Linode:

wget -O- --no-check-certificate Link-file.GZ | gunzip | dd of=/dev/sda

=> chú ý: các b lấy linjk file windows bên dưới thay vào dòng lệnh trên nhé:

ví dụ: wget -O- --no-check-certificate http://drive.muavps.net/windows/Windows2012r2.gz | gunzip | dd of=/dev/sda

Thông tin đăng nhập:

user: administrator

pass: Datnguyentv.com

Link file windows

Windows server 2012R2: http://drive.muavps.net/windows/Windows2012r2.gz

windows server 2016: http://drive.muavps.net/windows/Windows2016.gz

windows server 2019: http://drive.muavps.net/windows/Windows2019.gz

windows server 2022: http://drive.muavps.net/windows/Windows2022.gz

Windows 10 LTSC:

user: datnguyentv

pass: Datnguyentv.com

Link: http://drive.muavps.net/windows/windows10.gz

Windows 7 Ultimate:

user: datnguyentv

pass: Datnguyentv.com

Link win7 active license : http://drive.muavps.net/windows/Windows7sp1-active.gz

Video hướng dẫn tạo vps windows tại linode:

1 bình luận về “Share File Windows Install VPS Linode, Digital Ocean by Đạt Nguyễn”

Viết một bình luận