Cách tạo Proxy trên vps linux bằng cách dùng Squid Proxy

Cách tạo Proxy trên vps

Cách tạo Proxy trên vps bằng cách dùng Squid Proxy

Proxy là gì ? thì Đạt Nguyễn TV đã chia sẽ cho các b rất cụ thể ở bài viết trước, các b có thể xem lại tại đây. Tiếp tục chủ đề proxy thì bài viết này tôi sẽ chia sẽ cho các b cách tạo cho riêng mình một hoặc rất nhiều proxy để sử dụng, yêu cầu là các b phải có VPS. Nếu chưa có thì các b có thể tham khảo các chương trình khuyến mãi trên datnguyentv.com để mua cho mình vài con vps hoặc xem các seri tạo vps miễn phí mà tôi đã chia sẽ rất nhiều !

Giới thiệu Squid Proxy

Cách tạo Proxy trên vps linux bằng cách dùng Squid Proxy

Squid proxy là một là một giải pháp proxy phần mềm mã nguồn mở tự do được sử dụng nhiều nhất trong giải pháp Proxy của cộng đồng mạng. Squid proxy làm nhiệm vụ chuyển tiếp các yêu cầu từ phía client và đồng thời đóng vai trò kiểm soát tạo sự an toàn cho việc truy cập Internet của các client.

Nói ngắn ngọn thì: Squid là một caching proxy cho web nó hỗ trợ HTTP. HTTPS, FTP… giúp chúng ta cải thiện thời gian phản hồi và làm giảm việc sử dụng băng thông.

Hướng dẫn cài đặt Squid Proxy trên linux

Sau khi vps được setup xong thì bạn login vào ssh của vps và thực hiện lần lượt các câu lệnh bên dưới.

1. Cài đặt Squid
yum -y install squid

2. Cấu hình để Squid để tự động chạy mỗi khi Server khởi động lại.
chkconfig squid on

3. Khởi động Squid.
service squid start

4. Cấu hình lại squid

nano /etc/squid/squid.conf

Đổi Port tại dòng: http_port xxx (xxx là port mình muốn)
Đổi http_access deny all thành http_access allow all
Ấn Ctrl + X, chọn Y để lưu lại file

Khởi động lại squid:

service squid restart

5. Mở firewall:
firewall-cmd --permanent --add-port=xxx/tcp

(xxx là port mà b đã đổi ở bước 4, nếu không đổi ở b4 thì mặc định là 3128)

firewall-cmd --reload

Nếu ở bước này gặp lỗi Lỗi firewall-cmd command not found thì xem hướng dẫn fix tại đây. Sau khi fix xong thì thực hiện lại bước 5 nhé

Cuối cùng là chúng ta vào http://www.proxy-checker.org để check xem là proxy mình đã hoạt động hay chưa.

Video hướng dẫn chi tiết

 

 

Viết một bình luận