Lỗi firewall-cmd command not found, Cách thiết lập tường lửa trên Centos 7

Firewall-cmd command not found

Đây là một lỗi thường gặp khi các bác dùng linux cụ thể là centos 7, lỗi này xuất hiện là do chúng ta chưa thiết lập tường lửa firewall cho centos nên hệ thống sẽ không hiểu lệnh firewall-cmd. OK giờ tui sẽ chia sẽ cho các bác cách thiết lập tường lửa trên centos 7.

Nếu ae là dân ‘a ma tơ’ như tui đây thì mình hông cần quan tâm nhiều về firewalID, vì nó có khá nhiều thứ. Càng đi sâu thì nó càng rối, cho nên giờ tui sẽ chia sẽ làm sao để cài đc firewall và xài theo kiểu copy patse thôi. Vậy cho gọn :))))

Firewall-cmd command not found

Cài đặt firewalld

sudo yum install firewalld -y

Cài đặt firewalld
Tiếp theo, 3 dòng lệnh bên dưới là khởi động firewalld và cho phép nó tự động khởi động khi khởi động hệ thống, sau đó kiểm tra trạng thái của nó.

sudo systemctl start firewalld
sudo systemctl enable firewalld
sudo systemctl status firewalld

Start and Enable FirewallD

OK, giờ thì ae có thể chạy thử lệnh firewall-cmd để mở port, tui sẽ ví dụ mở port 5000 như lệnh dưới và reload lại tường lửa.

$ sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=5000/tcp --permanent
$ sudo firewall-cmd --reload

Open Port in FirewallD

Để chặn các port thì dùng lệnh dưới.

$ sudo firewall-cmd --zone=public --remove-port=5000/tcp --permanent
$ sudo firewall-cmd --reload

 

 

Viết một bình luận