Cài giao diện cho ubuntu Server 18.04 tại Oracel

Cài giao diện cho ubuntu Server tại Oracel

Giao diện cho ubuntu nó có rất nhiều gói, ở đây như trong video hướng dẫn bên dưới thì mình dùng gói giao diện XFCE

Cài giao diện cho ubuntu Server tại Oracel
XFCE GUI UBUNTU

Login root để có quyền quản trị cao nhất

sudo su

Đổi mật khẩu root

passwd root

đầu tiên sau khi tạo vps cần update hệ thống

apt update

Cài gói Gui XFCE4

apt install xfce -y

Cài đặt xrdp

apt install xrdp -y

Tùy chỉnh ssh

nano /etc/ssh/sshd_config

(Phần tùy chỉnh này các b xem cụ thể trong video bên dưới)

OK

xem video HD cụ thể bên dưới

xem thêm: Tạo VPS Miễn Phí Không Thời Hạn Tại Oracel, Always Free VPS

Viết một bình luận