Tạo RAM ảo cho VPS Linux, Swap RAM

Tạo RAM ảo cho vps linux

Tạo RAM ảo cho vps linux

Các hệ điều hành sẽ cần có một lượng RAM có sẵn để giúp chạy các ứng dụng. Tuy nhiên, dung lượng RAM sẽ có giới hạn, đó là lý do tại sao người ta không thiết kế RAM để chứa dữ liệu lớn. Do đó, cần có một công nghệ hỗ trợ RAM khi nó hết bộ nhớ.

Khái niệm này phù hợp với hệ điều hành Windows cũng như Linux. Trong hệ điều hành Windows, bất cứ khi nào RAM không đủ dung lượng bộ nhớ để chạy một chương trình thì nó sẽ mượn một lượng bộ nhớ từ bộ nhớ thứ cấp. Bộ nhớ mượn này được gọi là bộ nhớ ảo (Virtual Memory).

Tương tự trên Linux, bất cứ khi nào RAM hết thì nó sẽ mượn một số bộ nhớ từ bộ nhớ thứ cấp để lưu trữ nội dung không hoạt động. Bằng cách này, RAM tìm đủ không gian để chứa một tiến trình mới bên trong nó. Không gian mượn từ đĩa cứng được gọi là bộ nhớ hoán đổi (Swap Memory).

Swap Ram - Tạo RAM ảo cho vps linux

Và trong bài viết này, datnguyentv sẽ hướng dẫn các b tạo RAM ảo một cách chi tiết nhất:

Cách tạo ram ảo

Trước tiên các b cần chuẩn bị cho mình 1 con vps linux, nếu chưa có thì có thể xem qua seri tạo vps miễn phí tại đây

Ok khi có vps rồi thì bắt đầu tạo thôi.

– Kiểm tra xem hệ thống đã có swap chưa

swapon -s

Kiểm tra dung lượng trống
df -h

Lệnh bên dưới sẽ tạo swap có dung lượng 1Gb. Bạn có thể thay count=1024k

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1024k

Tạo phân vùng swap

mkswap /swapfile

Kích hoạt swap

swapon /swapfile

Thiết lập swap tự động được kích hoạt mỗi khi reboot
echo /swapfile none swap defaults 0 0 >> /etc/fstab

Kiểm tra mức độ sử dụng file swap của hệ thống bằng cách chạy dòng lệnh sau
cat /proc/sys/vm/swappiness

Chỉnh thông số swappiness bằng cách dùng lệnh sysctl
sysctl vm.swappiness=10

Swappiness là mức độ ưu tiên sử dụng swap, khi lượng RAM còn lại bằng giá trị của swappiness (tính theo tỷ lệ phần trăm)
thì swap sẽ được sử dụng. Swappiness có giá trị trong khoảng 0 – 100.

Video hướng dẫn chi tiết

Viết một bình luận