Hướng Dẫn Tạo VPS Free Không Cần Visa – Cài giao diện người dùng XFCE4

Tạo VPS Free Không Cần Visa

Một số câu lệnh trong video

Đăng nhập root:  sudo su 
Update:          apt update
Cài đặt giao diện người dùng: apt install xfce4
cài đặt VNC viewer: apt install tightvncserver
Đặt mật khẩu: tightvncserver :1
Tải Ngrok: wget https://bin.equinox.io/c/4VmDzA7iaHb/ngrok-stable-linux-amd64.zip unzip ngrok-stable-linux-amd64.zip
 CHẠY NGROK: ./ngrok tcp 5901
Tạo VPS Free Không Cần Visa
Tạo VPS Free Không Cần Visa
 

Tải VNC Viewer

Tham khảo tinohost: nhà cung cấp hosting, tên miền việt nam giá rẻ

Làm sao để kiếm tiền từ website, Lụm lúa bằng cách tạo 1 trang blog, web miễn phí | Đạt Nguyễn TV

Làm sao để kiếm tiền từ website, vấn đề to đùng được đặt ra, tôi giải quyết câu trả lời này luôn, đó là đầu tiên phải có website. Lại đùa à, chuyện ai chả biết

Recipe Ingredients:

Editor's Rating:
5

Viết một bình luận