Hướng Dẫn Tạo VPS Free Không Cần Visa – Cài giao diện người dùng XFCE4

Tạo VPS Free Không Cần Visa

Một số câu lệnh trong video

Đăng nhập root:  sudo su 
Update:          apt update
Cài đặt giao diện người dùng: apt install xfce4
cài đặt VNC viewer: apt install tightvncserver
Đặt mật khẩu: tightvncserver :1
Tải Ngrok: wget https://bin.equinox.io/c/4VmDzA7iaHb/ngrok-stable-linux-amd64.zip unzip ngrok-stable-linux-amd64.zip
 CHẠY NGROK: ./ngrok tcp 5901
Tạo VPS Free Không Cần Visa
Tạo VPS Free Không Cần Visa
 

Tải VNC Viewer

Tham khảo tinohost: nhà cung cấp hosting, tên miền việt nam giá rẻ

Viết một bình luận