TightVNC phần mềm điều khiển từ xa

Tải TightVNC

TightVNC là một phần mềm điều khiển từ xa, TightVNC có thể kiểm soát một máy tính khác từ máy tính của bạn với chuột và bàn phím giống như bạn đang ngồi trực tiếp trên máy tính đó.

– TightVNC là phần mềm mã nguồn mở.

– TightVNC sử dụng trong giáo dục. Cài đặt 1 máy Unix hoặc Linux, trên máy tính đó cài TightVNC, còn các máy học sinh (sinh viên) sẽ truy cập vào máy Unix (Linux) để học về hệ điều hành Unix (Linux) thay vì phải cài đặt trên tất cả các máy của học sinh (sinh viên).

– TightVNC có chứa sằn 2 phần TightVNC server(chạy trên máy chủ) và TightVNC client(máy khách). TightVNC server khi chạy sẽ biến máy bạn trở thành máy chủ cho phép các máy khách truy cập từ xa để điền khiển máy này. TightVNC client phía bên máy khách thì sẽ cung cấp cho bạn cách để truy cập vào máy chủ.

 

 

 

 

Tải phần mềm tại đây

No Comments

Add your comment