VPS windows miễn phí Github 2Core 7Gb Ram HDD 256GB, dùng trong 6 giờ, Free RDP Win 10

Chuẩn bị

Yêu cầu:

1. Tài khoản Github
2. Tài khoản Ngrok
Nếu ae chưa có tài khoản thì có thể nhấn vào từng liên kết bên trên để tiến hành tạo nhanh tài khoản nha.

Điểm Hạn chế:

Máy ảo chỉ có thể hoạt động trong 6 giờ. Đó là do giới hạn công việc của Github.
Số phút tối đa để một công việc chạy trước khi GitHub tự động hủy nó. Mặc định là 360 phút.

Các bước tạo vps windows miễn phí Github

Đầu tiên hãy đăng nhập vào Github và Ngrok

1. Tại github, tạo một repository mới đặt ở chế độ private, ở đây mình đặt tên là vps_free (đặt tên gì cũng được)

VPS windows miễn phí Github 2Core

2. Tiếp tục lựa chọn theo các bước sau:

3. Dán code vào sau đó nhấn Commit change…

Các bạn lấy copy code tại đây: https://raw.githubusercontent.com/nbdat92/upload/main/file.txt

4. Login vào Ngrok lấy token và thêm vào github
– Token tại Ngrok, copy đoạn mã dài thòn lòn kia lại.
– Trở lại github, vào lại repository vps_free, làm theo thứ tự sau:
– Phần name, các bạn điền:NGROK_AUTH_TOKEN, Token Ngrok các bạn dán vào ô Secret, sau đó nhấn Add secret
5. Khởi chạy, thực hiện theo các bước sau:
– đợi khoảng 30s-1p
6. trờ về ngrok để kiểm tra kết nối và lấy thông tin đăng nhập vào remote desktop.
  • hiện tại địa chỉ của mình là: (khi dán vào rdp thì bỏ cái giao thức tcp:// đi nha)
  • thông tin username và pass là như sau:
    runneradmin
    Datnguyentv.com
    
VPS windows miễn phí Github 2Core 7Gb Ram HDD 256GB, dùng trong 6 giờ, Free RDP Win 10
Remote thành công
– Hình ảnh login thành công, các bạn chú ý: cửa sổ cmd kia các b phải giữ yên đấy, không được tắt đi, nếu tắt sẽ bị ngắt kết nối ngay !

Video hướng dẫn

thanks các b đã theo dõi 😀

7 bình luận về “VPS windows miễn phí Github 2Core 7Gb Ram HDD 256GB, dùng trong 6 giờ, Free RDP Win 10”

Viết một bình luận