Tạo Script tự mở rộng dung lượng ổ cứng cho VPS Windows

Script tự mở rộng dung lượng ổ cứng

Để cài đặt vps windows trên Digtalocean hoặc lindoe thì bạn cần phải có sẵn file windows đã được  tạo và đóng gói lại thành file nén GZ, hiện datnguyentv đang chia sẽ sẵn các file này tại đây. Hoặc bạn cũng có thể tự tạo cho mình, xem hướng dẫn tại đây.

Tuy nhiên trong quá trình tạo thì dung lượng ổ cứng sẽ bị giới hạn do mình cài đặt bạn đầu, thường là vài chục Gb, cho nên khi mang lên vps thì ổ cứng sẽ không hiện dung lượng đầy đủ, lúc đấy bạn phải lấy ra thủ công. Vì thế tui sẽ chia sẽ cho các bạn Script tự mở rộng ổ cứng khi vừa khởi động lên !

Tạo Script tự mở rộng dung lượng ổ cứng cho VPS Windows

Tạo Script command file

  1. Truy cập dường dẫn sau: C:\Windows\Setup tại đây tạo thư mục có tên là Scriptsnếu đã có sẵn thì sang bước tiếp theo.
  2. Mở Notepad và dán nội dung bên dưới vào. lưu tại C:\Windows\Setup\Scriptsvới tên là diskpart.txt

select disk 0
select partition 2
extend

Tạo Script command file mở rộng dung lượng ổ cứng vps

Tạo Script thực thi khi vps khởi động

Tiếp tục mở Notepad và chép nôi dung bên dưới vào:

@echo off
diskpart /s C:\Windows\Setup\Scripts\diskpart.txt
del /Q /F C:\Windows\System32\Sysprep\unattend.xml
del /Q /F C:\Windows\Panther\unattend.xml

Lưu lại dưới dạng file BAT, với tên tùy ý, ở đây tui sẽ lưu lại với tên DiskExtension.bat

các bạn lưu ý khi lưu phần Svae as type phải chọn là All Files thì file bat mới hoạt động

Đưa file DiskExtension.bat vào thư mục startup của windows tại đường dẫn C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

Tắt thông báo cảnh báo

Nếu bạn muốn tắt cảnh báo khi mỗi lần máy vừa khởi động lên thì làm như sau:

  • Truy cập Control Panel -> User -> Change User Account Control settings
  • kéo thanh cuộn xuống dưới cùng có dòngNever notify me

OK vậy là xong, giờ hãy thử tạo vps và trải nghiệm, hãy để lại bình luận nếu có thắc mắc nhé !

Viết một bình luận