Nâng cấp bản dùng thử Windows server lên full version 2012, 2016, 2019, 2022

Nâng cấp bản dùng thử Windows server

Hi mọi người hiên các bản windows server cài đặt cho vps trước đây tui chia sẽ là phiên bản dùng thử Eval thời hạn 180 ngày, hiện tại tui đang update lên bản Full không che, còn ae nào đang dùng mà không muốn cài lại vps thì có thể thực hiện theo bài viết này nhé !

Nâng cấp bản dùng thử Windows server

Windows Server Evaluation là gì?

Đây là một phiên bản dùng thử của hệ điều hành Windows Server, cho phép người dùng trải nghiệm các tính năng và chức năng của sản phẩm trước khi quyết định mua bản quyền. Windows Server Evaluation có thời hạn sử dụng từ 90 đến 180 ngày, tùy theo phiên bản và cấu hình. Sau khi hết thời hạn, người dùng cần phải kích hoạt bản quyền hoặc gỡ bỏ hệ điều hành khỏi máy tính. để nâng cấp ae thực hiện theo các bước bên dưới.

Kiểm tra phiên bản Windows Server đang sử dụng

– Chạy Command Prompt (CMD) với quyền Administrator.

– Nếu ae chưa biết mình đang dùng phiên bản nào của windows server thì nhập lệnh sau để kiểm tra

DISM /online /Get-CurrentEdition

Nếu thấy chữ “Eval” ở cuối tên phiên bản (dòng Current Edition) thì 100% là ae đang sử dụng Phiên bản dùng thử.

Kiểm tra Windows Server có thể nâng cấp lên các phiên bản nào.

DISM /online /Get-TargetEditions

Dòng Target Edition sẽ hiện thị tên phiên bản có thể nâng cấp lên được, Ví dụ ServerDatacenter là Windows Server Datacenter, còn ServerStandard là Windows Server Standard, còn ServerEnterprise là Windows Server Enterprise.

Nâng cấp bản dùng thử Windows server lên full version 2012, 2016, 2019, 2022

Nâng Cấp Datacenter Evaluation lên Full Version

Chạy lệnh sau:

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula

Thay XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX bằng key tương ứng với phiên bản bạn định nâng cấp lên. Key có ở dưới bài viết

Sau khi chạy lệnh thì hệ thống sẽ hỏi bạn có muốn khởi động lại máy không, nhập Y để đồng ý, hệ thống sẽ tự khởi động lại.

Nâng Cấp Standard từ Evaluation lên Full Version

DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula

Nâng Cấp Enterprise từ Evaluation lên Full Version

DISM /online /Set-Edition:ServerEnterprise /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula

KEY NÂNG CẤP WINDOWS SERVER

Windows Server 2022 Datacenter

WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33

Windows Server 2022 Standard

VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H

Windows Server 2019 Datacenter

WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG

Windows Server 2019 Standard

N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C

Windows Server 2016 Datacenter

CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG

Windows Server 2016 Standard

WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY

Windows Server 2012 R2 Datacenter

W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9

Windows Server 2012 R2 Standard

D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX

Windows Server 2012 Datacenter

48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows Server 2012 Standard

XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4

Windows Server 2008 R2 Datacenter

74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648

Windows Server 2008 R2 Standard

YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC

Windows Server 2008 R2 Enterprise

489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y

Windows Server 2008 Datacenter

7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3

Windows Server 2008 Standard

TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2

Windows Server 2008 Enterprise

YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V

*Lưu ý:

Đây là cách nâng cấp từ Phiên bản dùng thử lên Phiên bản đầy đủ, không phải kích hoạt bản quyền,

Viết một bình luận